Vastaajan nimi tai nimimerkki: Marika

Vastaajan syntymävuosi: 1980

Vastaajan sukupuoli: Nainen

Luetun kirjan tai tarinan nimi: Vähän enemmän vähemmän

Luetun kirjan tai tarinan kirjoittajan nimi: Ella Vihelmaa

Mitä kirjassa tai tarinassa tapahtui?

Kirjassa ei ole varsinaista juonta, vaan kirjassa pohditaan, voisiko elämä olla yltäkylläistä ja tyydyttävää, vaikka ihminen tinkisi kulutustottumuksistaan ja mukavuudenhalustaan, ja voisiko kuluttamisen tilalle tulla toisenlaisia, vähemmän ympäristöä rasittavia elämyksiä, sekä voisiko ihminen oppia iloitsemaan pienistä asioista. Lisäksi kirjassa tuodaan esiin eri tuotteiden ja toimintojen ympäristövaikutuksia, ja huomataan, että juuri mikään kuluttaminen – ei edes sellainen, jota yleensä pidetään ekologisena – ei ole ongelmatonta.

Oliko kirja kuvitettu?

Kirjassa on kuvia vain etu- ja takakannessa

Kuka oli kuvittanut kirjan? Satu Kontinen oli tehnyt kannen

Kirjan tai tarinan lajityyppi? Romaani, Jokin muu

Missä muodossa luettu teksti tai tarina oli? Painettu kirja

Lukukokemus

Lukukokemuksen paikka, missä lukukokemus tapahtui? Kotona, omassa tilassa (esim. oma huone), Kotona, yhteisessä tai yleisessä tilassa (esim. olohuone)

Lukukokemustilanne, missä seurassa olit ja kuinka usein lukukokemus tapahtui? Yksin, Äitini oli joskus mukana lukutilanteessa ja keskustelimme kirjasta, Toistuva lukeminen

Milloin lukukokemus tapahtui? Päivä, Ilta, Kevät, Syksy

Minä vuonna lukukokemus tapahtui? Aoitin lukemisen syksyllä 2022, kirja jäi silloin kesken, ja jatkoin maaliskuussa 2023-

Kerro omin sanoin lukukokemuksestasi, mihin kokemus liittyi, mitä tapahtui jne?

Kirja sai minut toisaalta ajattelemaan elämän kompleksisuutta – teit niin tai näin, niin täydellistä ratkaisua mihinkään ei ole olemassa. Toisaalta huomasin, että on olemassa muitakin ihmisiä, joita surettaa esim. se, kuinka luonnoneläimet kärsivät esimerkiksi liikenteestä. Kirja sai minut myös entistä tarkemmin pohtimaan suhdettani kuluttamiseen – ja samalla oli mukava huomata, että on olemassa muitakin yhtä “popejä” ihmisiä, jotka kyseenalaistavat nykyaikaisen elämäntavan.

Mitä kirjat ja lukeminen merkitsevät sinulle?

Vapaa-ajan kirjat merkitsevät vastapainoa koulukirjoille. Ne myös edustavat pakoa arjesta ja ongelmista, ja lukiessa voi samaistua tarinan päähenkilöihin, sekä voi saada asioihin uusia näkökulmia.