Taustatiedot

Vastaajan Sukupuoli:

Vastaajan ikä:

Lukukokemus

Kerro omin sanoin lukukokemuksestasi, mihin kokemus liittyi, mitä tapahtui jne?

ala-asteella luettiin kummioppilaiden kanssa kirjoja, oli mukavaa

Lukukokemuksen paikka, missä lukukokemus tapahtui?

Koulussa

Lukukokemustilanne, missä seurassa olit ja kuinka usein lukukokemus tapahtui?

kavereiden

Milloin lukukokemus tapahtui?

Päivä

Lukukokemuksen tarkempi ajankohta, milloin kokemus tapahtui?

2015

Lisätietoja lukukokemuksesta ja tilanteesta.

Lukukokemukseen liittyvä kirja ja kuvitus

Luetun kirjan tai tarinan nimi?

Luetun kirjan tai tarinan kirjoittajan nimi?

Kirjan tai tarinan sisältö.

Kirjan kuvittaja?

Kirjan kuvitus.

Kirjan tai tarinan lajityyppi?

Novelli, lyhyt tarina

Missä muodossa luettu teksti tai tarina oli?

Painettu