Taustatiedot

Vastaajan Sukupuoli:
En halua vastata

Vastaajan ikä:
14

Lukukokemus

Kerro omin sanoin lukukokemuksestasi, mihin kokemus liittyi, mitä tapahtui jne?

Lukukokemuksen paikka, missä lukukokemus tapahtui?

Koulussa

Lukukokemustilanne, missä seurassa olit ja kuinka usein lukukokemus tapahtui?

Luokka, Minä luin

Milloin lukukokemus tapahtui?

Päivä

Lukukokemuksen tarkempi ajankohta, milloin kokemus tapahtui?

2017

Lisätietoja lukukokemuksesta ja tilanteesta.

Lukutunti koulussa

Lukukokemukseen liittyvä kirja ja kuvitus

Luetun kirjan tai tarinan nimi?

Luetun kirjan tai tarinan kirjoittajan nimi?

Kirjan tai tarinan sisältö.

Kirjan kuvittaja?

Kirjan kuvitus.

Kirjan tai tarinan lajityyppi?

Ei tiedossa

Missä muodossa luettu teksti tai tarina oli?

Kirja