Taustatiedot

Vastaajan Sukupuoli:
Mies

Vastaajan ikä:
14

Lukukokemus

Kerro omin sanoin lukukokemuksestasi, mihin kokemus liittyi, mitä tapahtui jne?

Äiti luki tatua ja patua nuorena

Lukukokemuksen paikka, missä lukukokemus tapahtui?

Kotona, omassa tilassa(esim. oma huone), Ulkona

Lukukokemustilanne, missä seurassa olit ja kuinka usein lukukokemus tapahtui?

Minä kuuntelin

Milloin lukukokemus tapahtui?

Lukukokemuksen tarkempi ajankohta, milloin kokemus tapahtui?

69

Lisätietoja lukukokemuksesta ja tilanteesta.

Olin netissä lol

Lukukokemukseen liittyvä kirja ja kuvitus

Luetun kirjan tai tarinan nimi?

Tatu ja patu

Luetun kirjan tai tarinan kirjoittajan nimi?

Kirjan tai tarinan sisältö.

Kirjan kuvittaja?

Kirjan kuvitus.

Kirjan tai tarinan lajityyppi?

Uskonnollinen kirjallisuus

Missä muodossa luettu teksti tai tarina oli?

Emt