Taustatiedot

Vastaajan Sukupuoli:
Mies

Vastaajan ikä:
14

Lukukokemus

Kerro omin sanoin lukukokemuksestasi, mihin kokemus liittyi, mitä tapahtui jne?

Ei ole merkittäviä kokoemuksia, en nauri juurikaan lukemisesta tai kirjoista.

Lukukokemuksen paikka, missä lukukokemus tapahtui?

En muista, en osaa sanoa.

Lukukokemustilanne, missä seurassa olit ja kuinka usein lukukokemus tapahtui?

En osaa sanoa, en muista

Milloin lukukokemus tapahtui?

En osaa sanoa, en muista.

Lukukokemuksen tarkempi ajankohta, milloin kokemus tapahtui?

Lisätietoja lukukokemuksesta ja tilanteesta.

Lukukokemukseen liittyvä kirja ja kuvitus

Luetun kirjan tai tarinan nimi?

Luetun kirjan tai tarinan kirjoittajan nimi?

Kirjan tai tarinan sisältö.

Kirjan kuvittaja?

Kirjan kuvitus.

Kirjan tai tarinan lajityyppi?

Ei tiedossa

Missä muodossa luettu teksti tai tarina oli?

Ei mikään