Taustatiedot

Vastaajan Sukupuoli:
Mies

Vastaajan ikä:
15

Lukukokemus

Kerro omin sanoin lukukokemuksestasi, mihin kokemus liittyi, mitä tapahtui jne?

Lukeminen on tylsää

Lukukokemuksen paikka, missä lukukokemus tapahtui?

Koulussa

Lukukokemustilanne, missä seurassa olit ja kuinka usein lukukokemus tapahtui?

Yksin

Milloin lukukokemus tapahtui?

Päivä

Lukukokemuksen tarkempi ajankohta, milloin kokemus tapahtui?

2017

Lisätietoja lukukokemuksesta ja tilanteesta.

Lukukokemukseen liittyvä kirja ja kuvitus

Luetun kirjan tai tarinan nimi?

En muista

Luetun kirjan tai tarinan kirjoittajan nimi?

En muista

Kirjan tai tarinan sisältö.

Rikos

Kirjan kuvittaja?

En muista

Kirjan kuvitus.

Ei ollut kuvia

Kirjan tai tarinan lajityyppi?

Jokin muu

Missä muodossa luettu teksti tai tarina oli?

Kirja